Reviews

KREISINGER, Pavel: Nová syntéza dějin Austrálie v českém překladu. Macintyre, Stuart: Dějiny Austrálie. Historica Olomucensia 46, 2014, s. 307–314.

KREISINGER, Pavel: Rozsáhlé encyklopedické dílo k tématu československé vojenské generality. Maskalík, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992. Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 656–660.

KREISINGER, Pavel: Zlatica Zudová-Lešková: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945. Historie a vojenství 61, 2012, č. 2, s. 146–147.

KREISINGER, Pavel: Gerhard Paul – Klaus-Michael Mallmann (Eds.): Gestapo za druhé světové války. „Domácí fronta“ a okupovaná Evropa. Paměť a dějiny 5, 2011, č. 1, s. 133–134.