Monographs

KREISINGERPavel: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Praha 2011.

Buy it now - Amazon.

To view the abstract, click on the image.

Essays and articles in peer-reviewed non-indexed journals

KREISINGER, Pavel: Přes australskou armádu do československých legií ve Francii. Příspěvek k účasti Čechoslováků v australské armádě za Velké války (1914–1918). Historie a vojenství 65, 2016, č. 1, s. 4­–20.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Jindřich Nermuť (1917–1990). Z životních osudů rolníka, poslance, poúnorového exulanta a „Australana“. Moderní dějiny 23, 2015, č. 2, s. 221–254.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství 64, 2015, č. 2, s. 90–99.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. I. část. Historie a vojenství 64, 2015, č. 1, s. 64–76.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Ing. Karel Šimon. Absolvent pražské techniky a český příslušník francouzské cizinecké legie za Velké války (1914–1918). Fontes Nissae 15, 2014, č. 2, s. 28-37.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia 45, 2013, s. 169–203.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Hana Kleinová, čs. příslušnice u britských ATS na Středním východě. Historie a vojenství 62, 2013, č. 2, s. 91–99.

To view the abstract, click on the image.

Completed papers waiting for publication (2014)

KREISINGER, Pavel: Českoslovenští Židé v australské emigraci za druhé světové války. v tisku

KREISINGER, Pavel: Plukovník generálního štábu Jan Krček (1901–1961). Dlouhá cesta účastníka zahraničního odboje k rehabilitaci. v tisku.

KREISINGER, Pavel – NEČAS, Jaroslav: Dr. Wernfried Pfaff (1915–1979). Příslušník nacistické SD v Praze a Hradci Králové, vojín wehrmachtu, retribuční vězeň a výkonný spolupracovník StB v Německu. v tisku.

Essays and articles published in other specialised periodicals and collections

KREISINGER, Pavel (Ed.): „Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu“. Přednáška pplk. Josefa Bartíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941. Securitas imperii 21, 2012, č. 2, s. 118–149.

KREISINGER, Pavel: Rok 1941 v čs. vojenském zpravodajství. Personální krize v Moravcově zpravodajské „jedenáctce“. In: KUDRNA, Ladislav (Ed.): Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha 2012, s. 11–19.

Reviews

KREISINGER, Pavel: Nová syntéza dějin Austrálie v českém překladu. Macintyre, Stuart: Dějiny Austrálie. Historica Olomucensia 46, 2014, s. 307–314.

KREISINGER, Pavel: Rozsáhlé encyklopedické dílo k tématu československé vojenské generality. Maskalík, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992. Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 656–660.

KREISINGER, Pavel: Zlatica Zudová-Lešková: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945. Historie a vojenství 61, 2012, č. 2, s. 146–147.

KREISINGER, Pavel: Gerhard Paul – Klaus-Michael Mallmann (Eds.): Gestapo za druhé světové války. „Domácí fronta“ a okupovaná Evropa. Paměť a dějiny 5, 2011, č. 1, s. 133–134.

Popularisation

KREISINGER, Pavel: Odhalení pamětní desky brigádního generála Jana Šmoldase. Historie a vojenství 65, 2016, č. 3, s. 134.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Generálmajor Josef Zuska. Vojenské rozhledy 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 208–211. 

KREISINGER, Pavel: Zpravodajský důstojník ze Šumavy. Brigádní generál Josef Bartík (1897–1968). Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku 1, 2014, č. 1, s. 102–127.

KREISINGER, Pavel: Vojenská muzea druhé světové války na Maltě: The National War Museum, The Lascaris War Rooms. Historie a vojenství 62, 2013, č. 4, s. 136–138.

Feedback (selection)

Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje.

Recenze DĄBROWSKI, Dariusz: Major Josef Bartík a polsko-czechosłowacka współpraca służb wywiadu w latach 30. XX w. Na marginesie książki Pavla Kreisingera Brigádní generál Josef bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje, Praga 2011. In Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działaności Oddziału II SG WP, Tom IV 2014, s. 263–270.

Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. 

Recenze TOMEK, Prokop: In Historie a vojenství 62, 2013, č. 3, s. 147–148.

Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. 

Anotace JANČO, Ľudovít: In Vojenská história 17, 2013, č. 3, s. 177–178.

Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje.

Recenze MEDVECKÝ, Matej: In Pamäť národa 9, 2013, č. 2, s. 126.

Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje.

Anotace MARŠÁLEK, Zdenko: In Soudobé dějiny 19, 2012, č. 1, s. 160–161.