Popularisation

KREISINGER, Pavel: Odhalení pamětní desky brigádního generála Jana Šmoldase. Historie a vojenství 65, 2016, č. 3, s. 134.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Generálmajor Josef Zuska. Vojenské rozhledy 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 208–211. 

KREISINGER, Pavel: Zpravodajský důstojník ze Šumavy. Brigádní generál Josef Bartík (1897–1968). Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku 1, 2014, č. 1, s. 102–127.

KREISINGER, Pavel: Vojenská muzea druhé světové války na Maltě: The National War Museum, The Lascaris War Rooms. Historie a vojenství 62, 2013, č. 4, s. 136–138.