Essays and articles in peer-reviewed non-indexed journals

KREISINGER, Pavel: Přes australskou armádu do československých legií ve Francii. Příspěvek k účasti Čechoslováků v australské armádě za Velké války (1914–1918). Historie a vojenství 65, 2016, č. 1, s. 4­–20.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Jindřich Nermuť (1917–1990). Z životních osudů rolníka, poslance, poúnorového exulanta a „Australana“. Moderní dějiny 23, 2015, č. 2, s. 221–254.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství 64, 2015, č. 2, s. 90–99.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. I. část. Historie a vojenství 64, 2015, č. 1, s. 64–76.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Ing. Karel Šimon. Absolvent pražské techniky a český příslušník francouzské cizinecké legie za Velké války (1914–1918). Fontes Nissae 15, 2014, č. 2, s. 28-37.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia 45, 2013, s. 169–203.

To view the abstract, click on the image.

KREISINGER, Pavel: Hana Kleinová, čs. příslušnice u britských ATS na Středním východě. Historie a vojenství 62, 2013, č. 2, s. 91–99.

To view the abstract, click on the image.