Essays and articles published in other specialised periodicals and collections

KREISINGER, Pavel (Ed.): „Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu“. Přednáška pplk. Josefa Bartíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941. Securitas imperii 21, 2012, č. 2, s. 118–149.

KREISINGER, Pavel: Rok 1941 v čs. vojenském zpravodajství. Personální krize v Moravcově zpravodajské „jedenáctce“. In: KUDRNA, Ladislav (Ed.): Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha 2012, s. 11–19.