Přes australskou armádu do československých legií ve Francii. Čechoslováci v australské armádě za Velké války (1914–1918)

Ilustrační fotografie ze stálé expozice Australského válečného památníku v Canbeře.
Foto: P. Kreisinger

Na seznamu se nacházejí jména jedenácti Čechoslováků, kteří se před první světovou válkou rozhodli vycestovat nebo vystěhovat z Rakouska-Uherska a v předvečer války se ocitli až na samé periferii britského impéria ve vzdálené Austrálii. Seznam byl sestaven na základě českých (VÚA-VHA Praha) a australských (NAA Canberra) archivních pramenů.

Ilustrační fotografie ze stálé expozice Australského válečného památníku v Canbeře.
Foto: P. Kreisinger

Seznam zachycuje jak neúspěšné pokusy Čechoslováků o vstup do australské armády (František Novotný, Ladislav Raimund Sušil), tak ty úspěšné, například záznam Františka Hájka (Francis Hajek), který se v Londýně osobně setkal s T. G. Masarykem a posléze byl v roce 1918 jako příslušník australské armády otráven německým plynem na Západní frontě. Dále jsou v něm zařazeny záznamy osmi Čechoslováků, kteří byli nejprve jako příslušníci nepřátelského státu internováni v zajateckém táboře v Liverpoolu (stát Nový Jižní Wales), avšak později dosáhli propuštění a v rámci tzv. jihoslovanské legie australské (anglicky Special Service Battalion, též Jugo Slav Battalion) byli v roce 1917 přeplaveni na Soluňskou frontu, kde byli dáni k dispozici srbské armádě. Odtud se v roce 1918 dostali do Francie, kde se formovala samostatná československá brigáda, do jejíhož 22. střeleckého pluku pak byli zařazeni společně s dalšími čs. dobrovolníky ze Srbska. Po válce se někteří vrátili do Austrálie (František Zikán, Géza Janelník, Josef Došek). Dva další se stali zaměstnanci československého ministerstva zahraničních věcí a pobývali v Austrálii několik let pracovně: Emanuel Jan Hajný (1890–1971) a Emil Ballek (1896–1989). Oba se později zapojili do čs. zahraničního odboje i za druhé světové války, Hajný v USA a Ballek opět v Austrálii, kde působil jako úředník na československém honorárním konzulátě v Melbourne. Další z dobrovolníků pokračoval ve vojenské kariéře jako důstojník meziválečné československé armády (Karel Bruna).

Podrobněji k této problematice viz
KREISINGER, Pavel: Přes australskou armádu do československých legií ve Francii. Příspěvek k účasti Čechoslováků v australské armádě za Velké války (1914–1918). Historie a vojenství 65, 2016, č. 1, s. 4–20.

Zpět na výpis seznamů

PŘÍJMENÍ a Jméno Narozen Služební číslo Služba Hodnost Poslední útvar
česky anglicky datum místo jednotka od-do anglicky česky
BALLEK (BÁLEK) Emil Karel BALLEK Emil 14.2.1896 Praha ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
BRŮNA (BRUNA), Karel ? 16.9.1887 Helenov (u Jihlavy) ? Special Service Battalion 1915-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
DOŠEK (DUŠEK), Josef DOSEK, Joseph 26.7.1888 Ledčice (okr. Roudnice nad Labem) ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
HÁJEK, František HAJEK, Francis 2.9.1885 Zahořany 1966 3 rd Pioneer Battalion 1916-19 Private Vojín 5 th Pioneer Battalion
HAJNÝ, Emanuel Jan HAJNY, Emanuel Jan 27.12.1890 Žďár na Moravě ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
JANELNÍK (JAUJHELY), Géza (Gejza) ? 21.8.1896 Košice ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
KLÍMA, Václav KLIMA, Vincelav 25.9.1890 Trapčice (okr. Litoměřice) ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
NOVOTNÝ, František NOVOTNY, Frank 23.12.1890 Praha 930 26 th Battalion 1915-15 Private Vojín 26 th Battalion
ŠIMEK, Štěpán František SIMEK, Stephen Francis 5.9.1882 Syrovín 3917 4 Pioneer Battalion 1917-19 Private Vojín
SUŠIL, Ladislav Raimund SUSIL, Ladislav 23.5.1890 Slavkov u Brna 82125 Engineer Reinforcements 2nd M. D 1917-17 Private Vojín Engineer Reinforcements 2nd M. D
URBAN, Vladimír ? 3.3.1889 Krpy (okr. Mělník) ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)
ZIKÁN (ZIKAN), František ZIKAN, Francis 28.9.1891 Vídeň ? Special Service Battalion 1917-19 x x 22. střelecký pluk (čs. legie ve Francii)