Jmenné seznamy

V této sekci budou v průběhu výzkumu zveřejňovány jmenné seznamy osob k dílčím tematickým okruhům projektu. Kromě základního přehledu a početního shrnutí mohou seznamy sloužit jako orientační pomůcka pro potomky československých krajanů (emigrantů, exulantů) v Austrálii, kteří by chtěli podpořit náš projekt.