O autorovi

PhDr. Pavel Kreisinger

PhDr. Pavel Kreisinger (narozen 1987)

Po absolvování gymnázia v Jablonci nad Nisou jsem vystudoval obor Historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to nejprve v bakalářském (Bc.) a následně magisterském stupni (Mgr.).

Za magisterskou diplomovou práci obhájenou v červnu 2011 jsem obdržel Cenu Edvarda Beneše II. stupně. Upravená verze mojí diplomové práce byla vydána jako monografie.

Od roku 2011 se historii věnuji profesně, seznam mých publikací najdete zde.

Od roku 2014 jsem členem neziskového a nezávislého občanského sdružení Conditio humana.

V obecné rovině se zabývám především dějinami Československa ve 20. století.

Na základě původního archivního výzkumu pak zpracovávám osudy mužů a žen na pozadí válečných událostí (tj. první a druhé světové války) a totalitních režimů (nacismu a komunismu) a v souvislosti s emigrací a exilem. Výsledky své práce zveřejňuji převážně v podobě biografických studií nebo monografií.

Po absolvování magisterského studia jsem se rozhodl pokračovat ve studiu doktorském, a to na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současnosti působím jako externí doktorand (obor České dějiny).

V roce 2012 jsem na této katedře složil státní rigorózní zkoušku (PhDr.)

Tématem mojí disertační práce jsou právě česko-australské vztahy za druhé světové války, a proto jsem založil tyto informační stránky.