Stručné představení projektu

Vítejte na stránkách zaměřených na česko-australské vztahy za druhé světové války (1939–1945), které vznikly pro účely disertační práce PhDr. Pavla Kreisingera.

Stránky jsou nekomerční, mají sloužit zejména k představení projektu a ke zveřejňování dílčích výsledků výzkumu v českých a australských archivech.

Průběžně se na nich budou objevovat tematické články a medailonky zajímavých osobností, rozšířené o jmenné seznamy Čechoslováků (krajanů, emigrantů i exulantů), kteří v Austrálii prožili druhou světovou válku.

Ačkoli se projekt zabývá především obdobím let 1939–1945, budou zde publikovány také doplňující informace a aktuality k tématu česko-australských vztahů po celé 20. století.

Mezi dílčí tematické okruhy projektu patří:

 • činnost československého generálního konzulátu v Sydney v letech 1939–1945 včetně toho, jakým způsobem podporoval čs. zahraniční odboj (exilovou vládu v Londýně); osobnost vicekonzula a pozdějšího generálního konzula Adolfa Solanského
 • československé honorární konzuláty v Austrálii za války
 • neúspěšný nábor čs. dobrovolníků v Austrálii: z Československa přes Austrálii do československé zahraniční armády na Středním východě
 • Společně u obleženého Tobruku (1941): Přátelská interakce Čechoslováků a Australanů během vojenské služby v severní Africe na Středním východě
 • Čechoslováci v australské armádě (letectvu, námořnictvu, ženských pomocných jednotkách), pracovních oddílech a válečném průmyslu
 • židovská emigrace z Československa do Austrálie
 • Československý červený kříž v Austrálii a jeho pomoc čs. zahraničnímu odboji
 • československé krajanské organizace v Austrálii a jejich činnost
 • Židé, Němci a Maďaři z Československa v australských internačních a pracovních táborech
 • evakuace československých krajanů ze Singapuru do Austrálie v roce 1942
 • australští váleční zajatci na území bývalého Československa (Sudety, protektorát Čechy a Morava)
 • australští vojáci vyznamenaní Československým válečným křížem 1939